teleffon: 07920 487315

ebost: info@sheepwalksnowdonia.wales

Pecynnau a Gwybodaeth Archebu

‘Rhywbeth ychydig yn wahanol…’

Beth am gymeryd tro bach hamddenol yng nghwmni eich dafad Zwartbles eich hun hamddenol o amgylch hyd glannau prydferth Llyn Trawsfynydd.

Beth am gymeryd tro bach hamddenol yng nghwmni eich dafad Zwartbles eich hun hamddenol o amgylch hyd glannau prydferth Llyn Trawsfynydd.

Rydym yn cynnal dwy sesiwn y dydd, ac mae’r teithiau yn cychwyn ganol y bore neu’n gynnar yn y prynhawn. Felly, dewiswch yr amser sydd fwyaf addas, a chofiwch archebu lle ymlaen llaw.

Yn dilyn sesiwn fer i’n cyflwyno ni a’n fferm, byddwn yn eich cyflwyno i’n teulu o ddefaid Zwartbles. Yna byddwn yn rhoi tennyn ar ein defaid cerdded ac yn cychwyn arni am daith hamddenol o amgylch ein fferm.

Yn ystod y daith, bydd croeso i chi dynnu lluniau o’r anifeiliaid ac o’r golygfeydd gwych.

Gyda’ch caniatâd chi, efallai y byddwn yn tynnu lluniau ac yn eu rhoi ar ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol. Ar ddiwedd y daith, cewch gyfle i dywys y defaid i’w corlannau, lle cânt gyfle i orffwys.

Bydd y profiad cyfan yn para tua 90 munud. 

Byddwch angen:

 • Dillad ac esgidiau addas – rydym yn argymell welintons yn ystod tywydd gwlyb, oherwydd gall y caeau fynd yn feddal mewn mannau.
 • Rhywbeth i’ch amddiffyn rhag yr haul, h.y. het ac eli haul.
 • Oedolyn, os ydych dan wyth oed. 

Nodwch na chaniateir cŵn ar y fferm am resymau diogelwch. Mae gennym nifer o gŵn defaid ar y fferm.

Maent yn gyfeillgar iawn, ond, oherwydd eu natur chwilfrydig, maent weithiau yn cyfarth ar ymwelwyr. 

Darllenwch ein Telerau ac Amodau llawn
 1. Rhaid i blant fod o dan oruchwyliaeth oedolyn bob amser.
 2. Rhaid i blant dan 8 fod yng nghwmni oedolyn sydd wedi talu, a byddant yn rhannu eu dafad â’r oedolyn.
 3. Bydd angen o leiaf saith niwrnod o rybudd i gael ad-daliad am ganslo, a 48 awr o rybudd i drefnu diwygiadau, e.e. newid y dyddiad.
 4. Bydd y teithiau yn cychwyn am 10am ac am 2pm. Ceisiwch gyrraedd yn brydlon.
 5. Nodwch y gall ein cae fynd yn fwdlyd iawn yn ystod tywydd gwlyb – bydd esgidiau addas yn hanfodol. Os nad ydych yn siŵr, gwisgwch welintons!
 6. Dim ond cwsmeriaid sy’n talu a ganiateir ar y fferm yn ystod y profiad.
 7. Rydym yn cynnal ein teithiau cerdded boed law neu hindda, eirlaw neu eira, felly gwisgwch yn unol â rhagolygon y tywydd, a byddwch yn barod ar gyfer tywydd newidiol Cymru.
 8. Rhowch wybod cyn dechrau’r daith os na fyddwch am i ni roi’r lluniau y byddwn yn eu tynnu ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol. 

Prisiau.

Oedolion – £22.50
Plant (4-15) – £12.50
Teulu 2O+ 2P – £60
Grwpiau o 4 neu ragor o oedolion – £20 yr un
Gwylwyr – £5

Noder.

* Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
* Plant dan 3 oed yn rhad ac am ddim.

I wirio a oes lle / neu archebu…

 

CONTACT US

Tyn Drain

Trawsfynydd, Blaenau Ffestiniog

Gwynedd LL41 4TSLL53  8YY

t: 07920 487315

e: tesnijones4@icloud.com

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

CYSYLLTU

Tyn Drain

Trawsfynydd, Blaenau Ffestiniog

Gwynedd LL41 4TS

t: 07920 487315

e: tesnijones4@icloud.com

Gwefan gan: Imbyll

Llwybrau Defaid Eryri

Polisi Preifatrwydd