teleffon: 07920 487315

ebost: info@sheepwalksnowdonia.wales

Ein Stori

Sut y dechreuon ni

Fferm deuluol Gymreig draddodiadol yw Tyn Drain, sy’n cynnal 50 o Wartheg Duon Cymreig pedigrî ac 800 o Famogiaid Mynydd Cymraeg, ond mae gennym hefyd braidd arbennig iawn o ddefaid Zwartbles pedigrî.

Rydym wedi cael tipyn o lwyddiant ers sawl blwyddyn bellach wrth ddangos ein defaid Zwartbles, ac maent yn tynnu cryn sylw atynt eu hunain mewn sioeau oherwydd eu golwg unigryw.

Cafodd Lois y syniad o fynd a defaid am dro ar ôl gweld rhaglen ar y teledu am gerdded gyda lamas. Gan fod defaid Zwartbles yn frîd dof a chyfeillgar iawn ac yn hawdd eu hyfforddi, yn fuan iawn sylweddolodd y teulu’n bod hyn yn syniad gwych!

Aeth Lois a’i mam, Tesni, ati i lunio cynllun i gynnig taith dywys o amgylch tir eu fferm yn Nhrawsfynydd, a fyddai’n cynnig golygfeydd godidog o gefn gwlad Eryri, a hefyd yn rhoi cyfle i unigolion gael profiad uniongyrchol o’r defaid.

Diolch i waith mentora gan Arloesi Gwynedd Wledig, llwyddodd Lois i sefydlu’r busnes, a gafodd ei lansio yn haf 2018.

Cyfarfod ein defaid ‘wobredig’

Cewch groeso cynnes gan ein praidd cyfeillgar o ddefaid Zwartbles – Ash, Eira, Elen, Eryri, Elsbeth, Eveready, Evie a Leusa.

Mae defaid Zwartbles (zwart – du, bles – fflach) yn ddefaid gosgeiddig sydd â natur ardderchog, ac maent yn gwmni delfrydol ar daith drwy gefn gwlad.

Mae ein praidd wedi cael cryn lwyddiant mewn sioeau oherwydd eu golwg trawiadol, eu natur fodlon a’u cymeriad annwyl.

CONTACT US

Tyn Drain

Trawsfynydd, Blaenau Ffestiniog

Gwynedd LL41 4TSLL53  8YY

t: 07920 487315

e: tesnijones4@icloud.com

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

CYSYLLTU

Tyn Drain

Trawsfynydd, Blaenau Ffestiniog

Gwynedd LL41 4TS

t: 07920 487315

e: tesnijones4@icloud.com

Gwefan gan: Imbyll

Llwybrau Defaid Eryri

Polisi Preifatrwydd