teleffon: 07920 487315

ebost: info@sheepwalksnowdonia.wales

CROESO

Mae Llwybrau Defaid Eryri yn cynnig cyfle unigryw i fynd ar daith gerdded trwy gefn gwlad prydferth Eryri yng nghwmni defaid Zwartbles addfwyn.

darllen mwy…

Profiad gwych i'r teulu cyfan

Mae ein praidd o ddefaid Zwartbles yn gwmni perffaith i oedolion a phlant sydd am gael profiad bywl o anifeiliaid fferm.

darllen mwy…

Ein pecynnau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o becynnau ar gyfer unigolion, teuluoedd a grwpiau, a hefyd ar gyfer digwyddiadau a derbyniadau. Gallwn hyd yn oed ddod atoch chi!

archebwch nawr…

Hunlun gyda Dafad

Dewch i adnabod ein praidd cyfeillgar o ddefaid Zwartbles, ac ewch ati i dynnu hunlun.

darllen mwy…

Dewch i gwrdd â’n praidd o ddefaid gosgeiddig sydd wedi ennill sawl gwobr!

‘Profiad gwych i’r teulu cyfan’ 

Dewch ar daith trwy brydferthwch Eryri, gan dywys un o’n dafad arbennig ar ein fferm deuluol.

Bydd y gylchdaith yn eich arwain trwy rhai o gaeau’r fferm ac ar hyd lan Llyn Trawsfynydd, gan gynnig golygfeydd godidog o’r mynyddoedd o’ch cwmpas.

Mae ein praidd o ddefaid sioe ‘Zwartbles’ yn frîd tyner, cyfeillgar a fydd yn hapus iawn i gydgerdded gyda chi ar eich taith!

Dewch i gwrdd â’n praidd o ddefaid gosgeiddig sydd wedi ennill sawl gwobr!

Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod.

Lois a Tesni

Dewch i adnabod y defaid!

Cyfle i gael profiad uniongryw ar fferm weithio. Yn ystod y daith, cewch gyfle i fwydo’r defaid a helpu’r tywyswyr i’w gosod yn ôl yn eu corlannau.

CONTACT US

Tyn Drain

Trawsfynydd, Blaenau Ffestiniog

Gwynedd LL41 4TSLL53  8YY

t: 07920 487315

e: tesnijones4@icloud.com

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

CYSYLLTU

Tyn Drain

Trawsfynydd, Blaenau Ffestiniog

Gwynedd LL41 4TS

t: 07920 487315

e: tesnijones4@icloud.com

Gwefan gan: Imbyll

Llwybrau Defaid Eryri

Polisi Preifatrwydd